Wordt mijn privacy als patiënt gerespecteerd?


Ook voor acupuncturisten geldt een beroepsgeheim en als er over uw status met collega's wordt overlegd, zal uw identiteit niet ter sprake komen.