Kwalificaties van de acupuncturist?

• De acupuncturist heeft een Westers medische basis opleiding volbracht.
• De acupuncturist heeft een Klassieke acupunctuur- en massage opleiding volbracht.
• De acupuncturist is aangesloten bij een van de Nederlandse vakverenigingen voor acupunctuur. (bijv. De Zhong)