Klassieke versus traditionele acupunctuur

Classical Chinese Medicine (CCM) gaat in haar ontwikkeling 5000 jaar terug in de tijd. Deze geneeswijze gaat ervan uit dat de geboortedatum bepalend is voor de sterke en minder sterke mentale en fysieke kanten van de persoon in kwestie. Op basis van deze gegevens behandelt men de patiënt zowel preventief als curatief.

Tijdens het intreden van het communisme in China werd deze vorm van geneeswijze verboden omdat deze te individueel gericht was en dus niet in een communistische samenleving gewenst was. Pas nadat er in het nieuwe communistische China ziekten uitbraken, die niet met de 'gebrekkige' Westerse medische kennis waren te bestrijden, heeft men de nog overgebleven oude kennis ter hand genomen en een soort nieuwe Chinese geneeswijze ontwikkeld. We noemen deze nieuwe Chinese geneeswijze Traditional Chinese Medicine (TCM).

TCM acupunctuur is ten opzichte van CCM acupunctuur anders omdat men geen rekening houdt met de persoonlijke sterke en zwakke kanten die iemand mee krijgt bij de geboorte. TCM acupunctuur gebruikt een diagnostische methode voor Chinese kruidentherapie om vervolgens geen kruiden te gebruiken maar acupunctuur naalden, waardoor het resultaat niet optimaal is en vaak moet de acupunctuurbehandeling met kruiden worden aangevuld. TCM acupunctuur gebruikt zo'n 10 tot 30 naalden per behandeling waar een CCM acupuncturist 1 tot 5 naalden gebruikt per behandeling.