Keel - Neus - Oren - Ogen:

- Neusverkoudheid (chronische)
- Voorhoofdsholteontsteking
- Bijholteontsteking
- Allergische verkoudheid
- Hooikoorts.

- Oorpijn of oorontsteking
- Oorsuizen of oorruisen
- Bepaalde gevallen v doofheid.

- Hoest
- Heesheid
- Keelpijn
- Spraakproblemen
- Brok in de keel
- Tandvleesproblemen
- Kiespijn - Aften
- Slechte adem
- Bittere smaak in de mond
- Droge mond
- Verhoogde speekselvloed
- Koortsuitslag

- Ontstoken ogen
- Jeukende ogen
- Tranende ogen
- Droge ogen
- Branderige ogen
- Wazig of vlekken zien
- Slechtziendheid.

Deze klachten zijn door de World Health Organisation gekwalificeerd als behandelbaar met acupunctuur. Staat uw klacht niet op deze lijst neem dan contact op met de acupuncturist. Wellicht is uw gezondheid's klacht toch primair dan wel secundair met acupunctuur te behandelen. Bij een primaire behandeling wordt uw kwaal of ziekte alleen met acupunctuur behandeld. Bij een secundaire behandeling wordt uw kwaal of ziekte als ondersteuning naast een westers reguliere behandeling van uw arts ingezet.