Hart - Bloedvaten - Bloed:

- Spanning op de borst
- Vol gevoel in de borst
- Pijn op de borst
- Hartkloppingen
- Bloed armoede
- Doorbloeding's problemen
- Hoge en Lage bloeddruk .

Deze klachten zijn door de World Health Organisation gekwalificeerd als behandelbaar met acupunctuur. Staat uw klacht niet op deze lijst neem dan contact op met de acupuncturist. Wellicht is uw gezondheid's klacht toch primair dan wel secundair met acupunctuur te behandelen. Bij een primaire behandeling wordt uw kwaal of ziekte alleen met acupunctuur behandeld. Bij een secundaire behandeling wordt uw kwaal of ziekte als ondersteuning naast een westers reguliere behandeling van uw arts ingezet.